Koi Food : KOIKING
เร่งโต Growth ซิกเนเจอร์

Koi Food : KOIKING
เร่งโต Growth ซิกเนเจอร์


เร่งโต เพิ่มน้ำหนัก
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
สารอาหารครบถ้วน

โปรตีน : 38 %
ไขมัน : 3 %
กากใย : 3 %
สไปรูลิน่า : 4 %
เถ้า : 12 %

<< Koi Food ทั้งหมด

Category:

Description