Stock Now

ยารักษาปลา AQUA : PARA-CIDE

PARA-CIDE


เวชภัณท์สำหรับปลาคาร์ป ช่วยบรรเทา
และลดปัญหาจากปรสิตภายนอก
เช่น ปลิงใสทั้งตัวและที่เหงื่อก,
เห็บระฆัง, หนอนสมอ, เห็บปลา
เป็นต้น และสามารถใช้ร่วมกับ
Bac stop ในการกักโรคปลาใหม่

<< Accessories ทั้งหมด

ยารักษาปลา AQUA : BAC-STOP

BAC-STOP


เวชภัณท์สำหรับปลาคาร์ป ช่วยบรรเทา
อาการการติดเชื้อแบคทีเรีย (แผลติดเชื้อ,
แผลหลุม,ครีบและหางเปื่อย, ปากเปื่อย,
ตกเลือด เป็นต้น) รวมถึงสามารถใช้
ร่วมกับ Paracide หรือยาฆ่าปรสิต
ในช่วงกักโรคสำหรับปลาใหม่

<< Accessories ทั้งหมด