ยารักษาปลา AQUA : BAC-STOP

BAC-STOP


เวชภัณท์สำหรับปลาคาร์ป ช่วยบรรเทา
อาการการติดเชื้อแบคทีเรีย (แผลติดเชื้อ,
แผลหลุม,ครีบและหางเปื่อย, ปากเปื่อย,
ตกเลือด เป็นต้น) รวมถึงสามารถใช้
ร่วมกับ Paracide หรือยาฆ่าปรสิต
ในช่วงกักโรคสำหรับปลาใหม่

<< Accessories ทั้งหมด

Category:

Description