ถังดูปลา : 130 cm

ถังดูปลา 130 cm


Volume : 600 L
Dimention: Dia.x H : 50×23 in
Weight 5% : 26 ks

<< Accessories ทั้งหมด

Category:

Description