ยารักษาปลา AQUA : PARA-CIDE

PARA-CIDE


เวชภัณท์สำหรับปลาคาร์ป ช่วยบรรเทา
และลดปัญหาจากปรสิตภายนอก
เช่น ปลิงใสทั้งตัวและที่เหงื่อก,
เห็บระฆัง, หนอนสมอ, เห็บปลา
เป็นต้น และสามารถใช้ร่วมกับ
Bac stop ในการกักโรคปลาใหม่

<< Accessories ทั้งหมด

Category:

Description