Koi Food : KENKO
Sinking Type

Category:

Description

ความภูมิใจของผู้เลี้ยงปลาคราฟ ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องการได้เห็นปลาที่เรารักมีการพัฒนาการไม่ว่าเรื่องสีสัน รวมถึงขนาดและความล่ำ จากการรวบรวมข้อมูล ในการเลี้ยง ปลาใหญ่มักพบปัญหา ที่ทำให้ผู้เลี้ยงต้องสูญเสียปลาบ่อยครั้ง คือปัญหาเรื่องปลาจอดหรือปลา Sink จากการวิเคราะห์ผล X ray และการผ่าซากทำให้ทาง CZ aqua products เล็งเห็นถึงปัญหาและได้คิดค้นอาหารเพื่อป้องกัน รวมถึงการลดปัญหา “ภาวะปลานอน หรือภาวะ Sink” และได้ทำการส่งตัวอย่างอาหารให้กับผู้เลี้ยง ที่มีปัญหาในระยะเบื้องต้นได้ทดลองโดยอาหารสูตรนี้ปราศจากยาปฏิชีวนะใดๆ ทั้งสิ้น ผลออกมาเป็นที่ “น่าพอใจ” และในการทดลองครั้งนี้ สิ่งที่เราได้เพิ่มเติมจากการให้อาหารตัวอย่างสูตรนี้ คือหลังจากให้แล้ว พบว่าปลาหลาย ๆ ตัว มีความเจริญอาหารมากยิ่งขึ้น และสำหรับปลาตัวที่เคยมีประวัติจอด หรือ Sink ก็สามารถกลับมากินอาหารและล่ำได้อย่างเดิม

โดยทาง CZ aqua products ได้ออกผลิตภัณฑ์อาหารในนาม Kenko โดยมีสูตรเม็ดจม สำหรับปลาที่เริ่มมีอาการเริ่มต้น (ฮุบอากาศหลังกินอาหาร และลงไปจอดที่พื้น) กับสูตรเม็ดลอยที่ให้สำหรับผสมอาหารเร่งโตหรืออาหารหลักปกติ เพื่อการป้องกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปลาที่บ้านเริ่มมีอาการ Sink ในเบื้องต้น ? สังเกตง่ายๆ คือ ปลาจะเริ่มมีอาการ ฮุบอากาศหลังจากมื้ออาหารให้ และพ่นฟองอากาศออกหลังจากที่ขึ้นมาฮุบ แล้วว่ายลงไปเริ่มนอนที่พื้น ซึ่งในช่วงแรกอาการจอดอาจจะพบเห็นไม่บ่อยนัก แต่อาการฮุบอากาศจะเจอค่อนข้างบ่อยเหตุผลที่ทำไมปลาที่มีอาการจอดหรือ Sink เป็นเวลานานๆ จึงไม่สามารถช่วยได้จากการใช้อาหาร Kenko ?

รูปที่ 1 คือ รูปฟิล์ม x ray ถุงลมในปลาคราฟปกติ ส่วนรูปที่ 2 คือ รูปฟิล์ม x ray ของถุงลมที่ปลามีอาการ sink หรือ อาการจอด จะสังเกตได้ว่า การที่ปลามีอาการจอดนาน ผลเสียที่ตามมา จะพบว่า ถุงลมจองปลาจะเริ่มมีการผิดรูปและมีขนาดเล็กลง ซึ่งสอดคล้องกับการว่ายที่จะต้องสะบัดหางหรือโคนหางมากกว่าปกติ เพิ่มขึ้นมาสู้ผิวน้ำมากยิ่งขึ้นหรือหลายท่านเรียกว่า “ว่ายเหมือนงู” ทำให้การให้อาหาร Kenko หรือ การให้ยาเองนั่นหวังผลได้น้อย เนื่องจากเป็นการผิดปกติทางกายวิภาคไปแล้ว เพราะฉะนั้นการป้องกัน หรือการรักษาในระยะเริ่มต้นจึงเป็นสิ่งที่เราแนะนำครับ

PREVENTION IS BETTER THAN CURE