Koi Food : KOIKING
เร่งโต Superior Growth พรีเมี่ยม เงิน

Koi Food : KOIKING
เร่งโต Superior Growth พรีเมี่ยม เงิน


เร่งโต ล่ำบึก เสริมภูมิคุ้มกัน
สารอาหารวิตามินครบ

โปรตีน : 45 %
ไขมัน : 8 %
กากใย : 3 %
สไปรูลิน่า : 4 %
เถ้า : 15 %
ความชิ้น : 10 %

<< Koi Food ทั้งหมด

Category:

Description