Vareity : Yellow Monkey Kawarigoi

Vareity : Yellow Monkey Kawarigoi


Breeder : Dainichi Koi Farm
Gender : Unknown
Size : 37cm
Born : 2021

<< ปลาทั้งหมด

Categories: ,

Description