ตู้ปลาคราฟ

ตู้ปลาคราฟ VS เลี้ยงในบ่อ มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างไร ?

ตู้ปลาคราฟ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนที่สนใจอยากเลี้ยงปลาคราฟ แต่อาจจะไม่สะดวกเรื่องพื้นที่ การเลือกเลี้ยงน้องไว้ในตู้ปลาคราฟก็สามารถทำได้ แน่นอนว่าเรายังคงต้องเตรียมสิ่งต่างๆให้พร้อมไม่ต่างจากการเลี้ยงในบ่อ อย่างเช่น ดูแลคุณภาพน้ำ มีระบบกรอง เครื่องถ่ายออกซิเจน เป็นต้น