Koi Food : KOIKING
เร่งสี Color Premium

Koi Food : KOIKING
เร่งสี Color Premium


สไปรูลิน่า 12%
สีสด เห็นชัด รวดเร็ว ปลาผิวสว่าง สดใส

โปรตีน : 38 %
ไขมัน : 3 %
กากใย : 3 %
เถ้า : 12 %
ความชิ้น : 10 %

<< Koi Food ทั้งหมด

Category:

Description